Fine Jewelry

19 products

Fine Jewelry (19)

Sierlijke 18krt gouden armband van de Dordtse edelsmid Ferdi Wouters, atelier fersier.

14krt gouden schakelarmband handgemaakt door de Dordtse edelsmid Ferdi Wouters , atelier fersier